Vážení športoví priatelia,

dňa 15.6. t.j. v sobotu sa na ihrisku ŠK Báhoň so začiatkom o 10:00 hod. uskutoční turnaj mladších žiakov za účasti družstiev z Báhoňa, Kaplnej, Šenkvíc a Vištuka. Z pohľadu ŠK Báhoň pôjde o špecifickú situáciu, nakoľko po 3 rokoch sa s družstvom na vlastnú žiadosť rozlúči tréner I.Lietava. Veríme, že na novom pôsobisku v Igrame s novými deťmi odvedie rovnako dobrú prácu ako v Báhoni. Výbor ŠK zároveň ubezpečuje rodičov detí nášho družstva U13, že družstvo bude pokračovať v tejto súťaži aj v ďalšom súťažnom ročníku.  Tréningové možnosti v areáli ŠK (resp. na umelej tráve v prechodnom a telocvični ZŠ v zimnom období) dávajú predpoklad futbalového rastu Vašich detí bez problémov s eventuálnou dopravou detí mimo Báhoňa. „Skúšanie“ detí na inom pôsobisku s alternatívou ich skorého návratu  je však limitované stanovami BFZ. Veríme, že po zvážení všetkých, aj bezpečnostných hľadísk súvisiacich s dopravou, ostane káder družstva ŠK Báhoň U13 do nasledujúceho ročníka v súčasnom zložení konsolidovaný.