V posledný novembrový deň sa stretli hráči "A" družstva, realizačný tím na čele s trénerom M.Karhanom, členovia výboru ŠK včítane starostu obce a najvernejší fanúšikovia na tradičnom posedení na konci jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Tentoraz na "poľovníckej" chate zhodnotil účinkovanie družstva najmä tréner M.Karhan. Aktuálne 13 miesto s 13-timi bodmi nie je uspokojivé a je v silách družstva hrať o vyššie priečky. Sezónu ovplyvnilo aj zranenie 2 kľúčových najskúsenejších hráčov (P.Maršovský, P.Korbelič), ako aj striedavé výpadky ďalších hráčov z rôznych objektívnych a iných dôvodov. Tréner prezentoval nespokojnosť k účasti hráčov na tréningovom procese, ktorá nebola na požadovanej úrovni. V tomto aspekte bude nevyhnutné v zimnej príprave a jarnej časti súťaže zlepšenie. Vyslovil presvedčenie, že zapojením sa hore uvedených hráčov do plného tréningového procesu a zlepšením prístupu hráčov k účasti na tréningovom procese pôjde výkon mužstva v jarnej časti súťaže hore. Aj podľa jeho názoru množstvo zápasov negatívne ovplyvnili individuálne chyby hráčov čo je daň veľmi mladého hráčskeho kolektívu. Prechod z dorasteneckého veku do kategórie mužov chce určitý čas. Svoje postrehy prezentoval aj vedúci družstva M.Báchora. Apeloval na hráčov k väčšej zodpovednosti v tréningovom procese a aj účasti na zápasoch. Takisto verí, že zvýšením účasti na tréningoch sa výkon mužstva zlepší.

V hlasovaní držiteľov pernamentiek a členov výboru ŠK sa najužitočnejším hráčom jesennej časti sezóny stal Miroslav Minárik, tesne nasledovaný Richardom a Michalom Zadubanovými. Víťazovi blahoželáme a želáme všetko najlepšie aj v jarnej časti súťaže.

Zimná príprava družstva začne v januári 2020 tréningami v telocvični ZŠ a umelom ihrisku. Naplánovaná je aj účasť na zimnom turnaji BFZ.

Všetkým hráčom, realizačnémi tímu a fanúšikom želáme úspešný koniec roku 2019, príjemné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a úspešný rok 2020.