Tu bude popísaná vízia, ako sa chce Báhoň stať majstrom