Predseda: Tomáš Bartko

Podpredseda: Ivan Patoprstý

Podpredseda pre financie: Jozef Chudý

Člen výboru: Dušan Švorc

Člen výboru: Marian Bratek

Člen výboru: Jozef Hollý

Člen výboru: Roman Brichta

Člen výboru: Jozef Báchora

Člen výboru: Pavol Pero

...