Pri príležitosti ukončenia jesennej časti mali družstvá prípravky a mladších žiakov samostatne posedenie v pizzérii. Dobrá nálada pri stole bola aj vďaka p. starostovi Ivanovi Patoprstému, ktorý posedenie financoval.

Ďakujeme!