Výstavba osvetlenia štadióna je v plnom prúde. Vybudované sú el. rozvody a osadené stožiare pre nové osvetlovacie telesá. Predpoklad ukončenia výstavby je koneic novembra.