V rámci projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" bol na základe žiadosti ŠK Báhoň odsúhlasený príspevok 10 000 EUR na vybudovanie osvetlenia trávnatého ihriska športového areálu na Potočnej ulici. V súlade s pravidlami projektu bolo nutné projekt dofinancovať. S potešením môžeme skonštatovať, že OÚ Báhoň tento projekt podporil. Od 23.10.2018 sa projekt realizuje. Podľa vyjadrenia dodávateľa by práce mali byť ukončené do konca tohto mesiaca.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o projekt zaslúžili ako aj starostovi obce I.Patoprstému za dofinancovanie prác.