Náklady súvisiace s chodom klubu, ktorého družstvo mužov hrá 3 najvyššiu súťaž na Slovensku, nie sú zanedbateľné. Ďakujeme preto hlavnému sponzorovi OÚ Báhoň reprezentovaného starostom I.Patoprstým, ako aj celému OZ, za každoročný príspevok z rozpočtu obce, ktorý náš klub na oplátku úspešne reprezentuje aj na celoštátnej úrovni (Slovnaft Cup). Vďaka patrí aj predstaviteľovi spoločnosti MPS s.r.o. p. J.Chudému za výraznú sponzorskú pomoc pri financovaní klubu. Veríme, že formou takýchto sponzorských zmlúv do budúcnosti  rozšírime portfólio sponzorov tak, aby sme mali stabilné každoročné finančné zabezpečenie chodu klubu pri rozširujúcej sa mládežníckej základni, ktorú začíname budovať.

Obec Báhoň